Accent

Algemeen

  • Vroegrijpheid  = Vroeg
  • Kiemrust = Middenlang tot lang
  • Loofontwikkeling = Vrij goed
  • Schilkleur = Geel
  • Vleeskleur = Lichtgeel
  • Knolvorm = Rondovaal
  • Vlakheid van ogen  = Tamelijk vlakogig
  • Grootte van de knollen = Groot
  • Opbrengst = Hoog
  • Drogestofgehalte = Zeer laag
  • Kooktype = Vastkokend
  • Geschikt voor = Verse consumptie
  • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
  • Resistentie tegen A-virus = Redelijk resistent
  • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
  • Resistentie tegen Yn-virus  = Goede resistentie
  • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
  • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Goede resistentie
  • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
  • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
  • Schurft = Matig resistent
  • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

Plant - laag tot middelmatig, tussentype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, gesloten bladsilhouet; zeer weinig of niet bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
Knollen - rondovaal; gele, matig ruwe tot ruwe schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
Lichtkiem - groot, dik cylindrisch, lichte anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.