Agata

Algemeen

  • Vroegrijpheid  = Vroeg
  • Kiemrust = Kort tot middenlang
  • Loofontwikkeling  = Goed
  • Schilkleur  = Geel
  • Vleeskleur  = Lichtgeel
  • Knolvorm  = Ovaal
  • Vlakheid van ogen = Vlakogig
  • Grootte van de knollen = Groot
  • Opbrengst = Hoog
  • Drogestofgehalte  = Laag
  • Kooktype = Vastkokend
  • Geschikt voor = Verse consumptie
  • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
  • Resistentie tegen X-virus  = Tamelijk vatbaar
  • Resistentie tegen Yn-virus  = Redelijk resistent
  • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
  • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
  • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
  • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
  • Schurft  = Tamelijk vatbaar
  • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

  • Plant - laag, bladtype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
  • Knollen - ovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
  • Lichtkiem - midden groot, dik cylindrisch, lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.