Zoals 0,5% fruit in een product
"Misleidende etiketten irriteren meer dan 65% van de consumenten"

Test Aankoop zet zich in voor een correcte etikettering van de verpakking van voedselproducten. Meerdere  onderzoeken van de consumentenorganisatie hebben al aangetoond dat fabrikanten consumenten trachten te misleiden door bijvoorbeeld te goochelen met mooie fruitjes op de verpakking terwijl er maar 0,5% fruit in het product zit. Test Aankoop heeft dan ook een peiling gedaan bij 1000 personen over dit onderwerp en de resultaten zijn duidelijk : meer dan 65% van de bevraagde consumenten vindt dergelijke verpakkingen effectief misleidend en vraagt om verpakkingen die duidelijker aangeven hoeveel fruit het product exact bevat, meldt Test Aankoop.

Eerlijke voedseletikettering
Consumentenorganisatie Test Aankoop stelt op geregelde tijdstippen vast dat fabrikanten consumenten proberen te misleiden via al te aantrekkelijke verpakkingen. Volgens de wet mogen fruit en andere gezonde ingrediŽnten zowel verbaal als visueel op de emballage worden aangebracht indien deze effectief aanwezig zijn in het product zelf en indien het percentage ervan duidelijk op de ingrediŽntenlijst voorkomt. Spijtig genoeg interpreteren fabrikanten deze regels in hun eigen voordeel door een minimale hoeveelheid fruit toe te voegen om zo de consument om de tuin te leiden met een 'fruitige' verpakking. Een simpele framboos is voldoende om ze al op de verpakking te mogen afbeelden, zelfs al is de smaak, de kleur en de geur hoofdzakelijk afkomstig van aroma's.

Voor Test Aankoop is het onaanvaardbaar dat de gemiddelde consument op het verkeerde been wordt gezet door een misleidende verpakking en dus niet kan voortbouwen op de info die hij op het product ziet, zo laten zij weten.

Consument
Test-Aankoop wilde de proef op de som nemen met betrekking tot deze verpakkingstactieken en onderwierp 1000 mensen tussen 25 en 74 aan een bevraging ter zake. Iets meer dan de helft van de respondenten schat de hoeveelheid fruit lager of gelijk in dan er in werkelijkheid in het product zit.. Maar liefst 66% van de bevraagden stelt echter ook dat deze praktijk hen stoort. 62% vindt dan weer dat Test Aankoop moet blijven pleiten voor een correcte etikettering op de voorkant van het etiket inzake de hoeveelheid fruit in het product. De verbruikersorganisatie zegt de boodschap duidelijk begrepen te hebben en geeft te kennen haar zijn strijd voor juiste en transparante verpakking voor te zetten.

Bron: Test Aankoop