30 miljoen kinderen in EU aan het schoolfruit

Meer dan 30 miljoen schoolkinderen in de EU krijgen melk, groenten en fruit in het kader van het EU Schoolprogramma. Gedurende het schooljaar 2016-2017 namen meer dan 12,2 miljoen kinderen op 79.000 scholen deel aan het EU-schoolfruitprogramma en zo'n 18 miljoen kinderen hadden toegang tot het EU-schoolmelkprogramma, zo blijkt uit de meest recente gegevens. Dit houdt in dat er ruim 74.000 ton groenten en fruit en meer dan 285.000 ton zuivelproducten werden verdeeld onder kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 10 jaar. 

Naast het verspreiden van deze producten bevordert dit EU-schoolprogramma ook gezonde eetgewoonten onder kinderen door middel van gerichte educatieve programma's over het belang van gezonde voeding en de manier waarop voedingsmiddelen worden geproduceerd. 

EU-commissaris Phil Hogan: "Europese telers leveren ons hoogwaardige, veilige en gezonde voedingsproducten en via het Schoolprogramma kunnen onze jongste inwoners profiteren van deze gezonde producten terwijl ze al op jonge leeftijd leren waar ons voedsel vandaan komt en hoe belangrijk smaak en voedingswaarde zijn. De Commissie is er trots op een rol in dit educatieve proces te kunnen vervullen. €250 miljoen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid garandeert de continuďteit van het EU-schoolprogramma in het schooljaar 2018-2019."

Binnen dit programma wordt er per schooljaar €150 miljoen voor groenten en fruit gereserveerd en €100 miljoen voor melk en overige zuivelproducten. De landelijke toewijzingen voor alle 28 lidstaten die aan dit programma deelnemen in het schooljaar 2018-2019 zijn onlangs goedgekeurd en zullen eind maart door de Europese Commissie worden aangenomen. 

Achtergrond
Landen, die aan het EU-schoolprogramma wensen deel te nemen, moeten dit voor het einde van januari aan de Commissie kenbaar maken. De toewijzing van de EU-budgetten aan iedere lidstaat wordt gebaseerd op het aantal schoolkinderen per land. Het staat de overheden van de landen vrij om een deel van het budget (20% tot 25%) van de ene naar de andere sector over te hevelen. Daarnaast kunnen zij aangeven meer te willen ontvangen wanneer andere lidstaten hun volledige budget niet gebruiken. 

Naast het feit dat lidstaten zelf invulling mogen geven aan de manier waarop ze het programma implementeren en de producten die aan de kinderen verstrekt worden, kunnen zij het EU-budget ook op landelijk niveau extra aanvullen. 

De keuze van de verstrekte producten is gebaseerd op gezondheids- en milieuoverwegingen, het seizoen en de verkrijgbaarheid. Lidstaten kunnen lokale of regionale inkoop stimuleren of die van biologische of duurzame producten. 

In 2016-2017 waren appelen de meest verstrekte fruitsoort, gevolgd door peren, pruimen, perziken, nectarines, sinaasappelen, aardbeien en bananen. Voor groenten waren wortelen, tomaten, komkommers en paprika's de populairste categorieën. Educatieve projecten vonden onder meer plaats in de vorm van excursies naar landbouwbedrijven, de aanleg van moestuinen op scholen, kooklessen en voorlichtingslessen door voedingsdeskundigen. Melk, melk met smaak en zuivelproducten zoals yoghurt waren het populairst binnen het Schoolmelk-programma en er werd ook veel kaas verstrekt. 
Meer informatie:

Member States' monitoring reports on the EU school fruit and vegetables scheme in 2016-2017

EU school fruit & vegetable and milk scheme

Indicative allocations of aid by Member State


Press contacts:
Enrico Brivio
Tel.: +32 2 295 61 72

Clemence Robin
Tel.: +32 2 29 52509

Europe Direct
Tel.: 00 800 67 89 10 11