"Voorkomen verspilling klasse 2 niet alleen ethische kwestie"

Op een planeet die geteisterd wordt door extreme weersomstandigheden en klimaatverandering is "het voorkomen van het weggooien van misvormde groenten en fruit niet slechts een ethische kwestie, maar ook een kwestie van natuurlijke hulpbronnen". Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), die opnieuw probeert meer mensen te betrekken in haar campagne #ZeroHunger.

"Voor de productie van voedingsmiddelen die we weggooien worden waardevolle natuurlijke hulpbronnen gebruikt: 50 liter water voor een sinaasappel, bijvoorbeeld. Daarnaast zijn zaden, aarde, het werk van landbouwers en brandstof voor het vervoer nodig", legt de organisatie uit.

Uit het laatste onderzoek van de FAO over dit onderwerp blijkt dat ongeveer een derde van de wereldwijde voedselproductie voor menselijke consumptie verloren gaat of verspild wordt. Dit komt neer op ongeveer 1.300 miljoen ton per jaar.

"Maak ruimte in je hart voor misvormde groenten en fruit, zodat ze de maag vullen in plaats van de vuilnisbak", zegt de FAO. De organisatie zet deze boodschap kracht bij door te vermelden dat bijna de helft van de groenten en het fruit dagelijks wordt weggegooid in de verschillende schakels van de waardeketen.

Penen
Rond 25-30% van de geteelde penen komt supermarkten niet binnen vanwege fysieke of esthetische tekortkomingen. Soms worden ze voor een analyse door machines met fotografische sensoren gehaald. Zo worden licht gekromde exemplaren, penen die een vlekje vertonen, niet helder oranje of gespleten zijn, eruit gefilterd. Die worden als veevoer gebruikt. Op markten, en in de directe verkoop vanaf boerderijen hoeven penen niet aan al deze normen te voldoen. De FAO stelt echter de vraag: "Zou jij een peen kopen die er niet traditioneel uitziet?"

Bananen
De banaan is een zeer kwetsbare fruitsoort. Ook als bananen al aangekomen zijn op de markten of in de schappen van de supermarkt zijn beland, dan kan de manier waarop ze gestapeld worden of per tros verpakt zijn, het fruit nog beschadigen, benadrukt de FAO. Bovendien, zegt de organisatie, zijn consumenten meestal niet bereid om overrijpe, zachte of kleurloze exemplaren te kopen. De FAO raadt echter aan: "Als je van plan bent het fruit dezelfde dag nog op te eten, kies dan voor de exemplaren die al rijp zijn". Om deze suggestie kracht bij te zetten parafraseren ze de bekende Chinese denker Confucius: "Alles heeft schoonheid, maar niet iedereen ziet het". 

Aardappelen
Sommig voedsel gaat verloren of wordt verkwist wanneer het verwerkt wordt om andere producten te verkrijgen. De FAO noemt het voorbeeld van aardappelen die verwerkt worden tot patat. "De in reepjes gesneden aardappel breekt gemakkelijk gedurende het verwerkings- en verpakkingsproces. De kapotte stukjes worden vaak afgedankt omdat het goedkoper is om ze weg te gooien dan om ze opnieuw te gebruiken". De organisatie stelt de oprichting van markten voor producten met "lagere standaarden" voor, zoals de gebroken aardappels, die "nog steeds veilig om te eten, voedzaam en goed van smaak zijn".

Bron: abc.es