Negatief framen n benoemen van de norm: hogere fruitconsumptie

Om erachter te komen welke communicatiestrategie het meest effectief is in het aanzetten tot gewenst consumentengedrag, voerde WUR een onderzoek uit waarbij gekeken werd naar sociale normuitingen. De meest effectieve communicatiestrategie voor gewenst gedrag is het toepassen van een negatief frame en daarnaast te benoemen wat andere mensen vinden dat juist is (injunctieve norm).Het onderzoek
Om de effectiviteit van normcommunicatie te onderzoeken, voerden ze een experiment uit. Het experiment richtte zich op de benvloeding van de motivatie en keuze voor een gezonde of ongezonde snack. Er werden vier verschillende uitingen toegepast:
Negatief-injunctief: De meeste mensen zijn van mening dat je geen snoep moet eten wanneer je trek hebt in een snack: probeer minder snoep te eten, want snoep eten is slecht.
Positief-injunctief: De meeste mensen zijn van mening dat je fruit moet eten wanneer je trek hebt in een snack: probeer meer fruit te eten, want fruit eten is goed.
Negatief-descriptief: Meer dan 75% van de mensen geeft aan bijna nooit snoep te eten wanneer ze trek hebben in een snack.
Positief-descriptief: Meer dan 75% van de mensen geeft aan vaak fruit te eten wanneer ze trek hebben in een snack.

Wat bleek?
De injunctieve norm ('meeste mensen zijn van mening') is gebaat bij een negatief frame ('eet geen snoep'), terwijl de descriptieve norm ('meer dan 75%') gebaat is bij een positief frame ('ze eten vaker fruit'). Daarnaast bleek dat de negatief injunctieve norm ervoor zorgt dat mensen geneigd zijn meer fruit te eten. Terwijl de positief injunctieve norm juist leidt tot ongezondere keuzes (meer snoep).

Descriptieve normen: wat doen anderen?
Bij descriptieve normen kost het de consument minder moeite de boodschap te verwerken dan bij injunctieve normen. Kennis over wat andere consumenten doen, dient als voorbeeld voor het maken van keuzes. Het gedrag van anderen triggert jouw gedrag. Deze norm is dan ook goed in situaties waarin de consument twijfelt hoe hij zich moet gedragen. Het speelt in op de behoefte om bij 'de groep' te willen horen.

Injunctieve normen: zet aan tot nadenken
Injunctieve normen daarentegen vragen meer inspanning om te verwerken, omdat er vaak een conflict opgelost moet worden tussen dat wat moet en dat wat je eigenlijk wilt. Een injunctieve norm zet aan tot nadenken en tot het maken van een weloverwogen keuze.

De meest effectieve communicatiestrategie
Kortom, ook al krijgen we vaak te horen dat het goed is consumenten vooral te vertellen wat ze wl moeten doen, laat dit onderzoek zien dat een 'doe dit niet' boodschap gecombineerd met een injunctieve norm ('veel mensen vinden dit ook') een krachtig middel kan zijn om mensen aan te zetten tot gewenst gedrag. Dus om de 'Eigenlijk best gek h' campagne nog effectiever te laten zijn, kan het goed zijn te benadrukken dat inmiddels bijna iedereen het gek vindt dat we nog op zoveel plekken mogen roken en deze constatering extra kracht bij te zetten door de slogan 'rook niet'.

Bron: SWOCC