RLI: "Werk toe naar duurzame consumptiepatronen"

De overheid moet met nieuw voedselbeleid moeten anticiperen op de negatieve gevolgen van de intensieve landbouw. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in zijn advies  'Duurzaam en gezond', dat  is aangeboden aan minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS).

De noodzakelijke omslag in het Nederlandse voedselsysteem is te vergelijken met de manier waarop in de naoorlogse jaren de voedselzekerheid in het nationale en Europese landbouwbeleid is gewaarborgd. Dat heeft geleid tot de toonaangevende positie van de Nederlandse agrarische sector. De verduurzaming van het voedselsysteem waar we nu voor staan biedt een uitgelezen kans om boer, voedsel­verwerkende industrie, retail en consumenten op een vergelijkbare wijze te verenigen in een op duurzaam en gezond voedsel gerichte coalitie.De Rli doet in dit advies drie aanbevelingen:

Werk toe naar duurzame consumptiepatronen
Stel als doel dat het aandeel dierlijke eiwitten in het eetpatroon in 2030 is gedaald naar 40% van de totale eiwitconsumptie. Een duurzaam en gezond eetpatroon houdt in dat er meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten worden gegeten.

Benut ketenpartijen bij verduurzamen van productie en consumptie
Werk samen met de ketenpartijen aan de ondersteuning van een duurzamere en gezonde productie en consumptie en de ontwikkeling van de markt voor plantaardige eiwitproducten.

Geef duidelijkheid over de ruimte voor de veehouderij in de toekomst
Bied vanwege de nationale klimaatopgave zo spoedig mogelijk duidelijkheid over de ruimte voor productie in de veehouderij in 2030 en 2050. Vertaal deze ruimte in een systeem van in de tijd afnemende, verhandelbare emissierechten.

Ga als rijksoverheid in gesprek met provincies over een effectieve inzet van instrumenten en middelen om in gebieden met een hoge concentratie aan dieren de overblijvende milieu- en gezondheidsproblemen regionaal op te lossen.


Klik hier voor het rapport Duurzaam en Gezond

Bron: Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur