Cranberry is geen medisch hulpmiddel bij blaasontsteking

Producten op basis van veenbessen (cranberries) om blaasontsteking te voorkomen of te behandelen, vallen niet onder de definitie van medische hulpmiddelen. Op deze producten staat ten onrechte een CE-markering. Dat heeft de Europese Commissie vastgesteld in een uitvoeringsbesluit. Fabrikanten mogen deze producten niet langer met CE-markering verkopen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting doet onderzoek naar welke Nederlands fabrikanten deze groep producten met CE-markering in de handel brengen. Bij overtreding kan de inspectie handhaven, bijvoorbeeld met een bestuurlijke boete. 

De Europese Commissie stelt dat het 'zeer waarschijnlijk' is dat veenbessen een farmacologische werking hebben. Daarmee is het feitelijk een geneesmiddel en geen medisch hulpmiddel. Dat heeft gevolgen voor het toelatingstraject dat fabrikanten moeten volgen. Een medisch hulpmiddel hoeft aan veel minder strenge eisen te voldoen om toegelaten te worden op de markt dan een medicijn. Er zijn in Europa veel private keuringsdiensten, die zelf van medische hulpmiddelen de klinische veiligheid en effectiviteit mogen beoordelen. Medicijnen doorlopen een lang onderzoekstraject in laboratorium en kliniek voordat het Europees Geneesmiddelenbureau deze toelaat.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, AD