Nieuwe Duitse databank online over vergeten groenten

Welke groentensoorten zijn in de afgelopen 150 jaar van de markt, uit de tuinen en van onze borden verdwenen? Informatie daarover en foto's van circa 7.000 oude groentensoorten zijn nu in een databank beschikbaar.

Deze internetsite moet vergeten groenten weer onder de aandacht brengen en biedt hulp bij de teelt in eigen tuin. Tot nu toe waren er in Duitsland geen algemene cijfers over hoe bedreigd oude groentensoorten precies zijn. Om de wetenschappelijke kennis op dit gebied te verbeteren, werd er voor het eerst een gegevensbank over de groentendiversiteit van de afgelopen twee decennia opgesteld. Er werd in historische documenten uit de periode van 1836 tot 1956 onderzoek gedaan naar groentensoorten en -rassen en de meest uiteenlopende informatie hierover werd samengebracht.

75 procent van de soorten is verdwenen
Uit informatie over de beschikbaarheid van zaaigoed van oude groentensoorten blijkt dat van de 7.000 onderzochte soorten en rassen 75 procent als verdwenen moet worden beschouwd. Dat wil zeggen dat er ondanks actief onderzoek geen zaaigoed meer gevonden kon worden. Voor nog eens 16 procent van de oorspronkelijke groentendiversiteit bestaat zaaigoed binnen Europa alleen nog in genbanken of bij verschillende zaadgoed initiatieven, waardoor deze soorten en rassen als bedreigd (rode lijst) worden gezien. De overige 9 procent is tot op de dag van vandaag goed verkrijgbaar.

De databank bevat naast historische soorteninformatie ook zo'n 3.000 tekeningen en foto's. Zo kan iedere gebruiker zich een beeld vormen van de diversiteit aan groenten.

De databank is hier te vinden.