Er is verband tussen voedselverspilling en kwaliteit van het dieet

Een onderzoek van de Universiteit van Vermont onder Amerikaanse consumenten heeft uitgewezen dat groenten, fruit en gerechten bestaande uit zowel groenten en fruit vaker verspild worden dan andere voedingsmiddelen. Mensen hebben volgens deze studie dan ook behoefte aan betere strategieŽn om voedselverspilling te voorkomen, met name degenen die er een gezond eetpatroon op na houden. 

Amerikanen verspillen dagelijks bijna 450 gram voedsel per persoon maar de exacte hoeveelheid die weggegooid wordt, is afhankelijk van hoe gezond zij eten, ontdekten de onderzoekers van de Universiteit van Vermont. 

Tussen 2007 en 2014 verspilden Amerikaanse consumenten bijna 150.000 ton voedsel per dag, wat neerkomt op zo'n 422 gram per persoon. De onderzoekers schatten dat deze voedselverspilling overeenkomt met het jaarlijks gebruik van 12 miljoen hectare landbouwgrond (7% van het totale landbouwareaal in de Verenigde Staten) en 159 biljoen liter irrigatiewater. 

Volgens de studie, die in PLOS ONE werd gepubliceerd, staat het volume verspild voedsel ongeveer gelijk aan 30% van het gemiddeld aantal calorieŽn dat Amerikanen dagelijks binnenkrijgen (ruim 320 miljoen mensen). 

De onderzoekers schatten dat de voedselverspilling jaarlijks gelijk staat aan het gebruik van 353 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen en 816 miljoen kilo stikstofmest. Beide leveren milieuschade op en zorgen voor een kostenpost voor telers die hun land en middelen gebruiken voor het produceren van gewassen die bedoeld zijn om gegeten te worden. 

Hoewel de meeste mensen die gezond willen eten meer groenten en fruit op het menu zetten, zorgt dit er wel voor dat er meer voedsel verloren gaat, zo blijkt uit het onderzoek. 

Voedselverspilling en gezonde voeding

Het onderzoek is het eerste dat het verband tussen de voedingskwaliteit, voedselverspilling en milieu-effecten onderzoekt. Van de 22 onderzochte voedselcategorieŽn eindigden groenten, fruit en combinaties met 39% het vaakst bij het vuilnis, gevolgd door zuivel (17%) en vlees (14%). 

"Een gezonde voeding is veelal rijker aan groenten en fruit," legt onderzoekster Meredith Niles uit. "Gezond eten is belangrijk en heeft vele voordelen maar we moeten ons wel bewust zijn van voedselverspilling."

Uit het onderzoek bleek eveneens dat gezonde voeding minder akkerland vereist dan een ongezonder voedingspatroon maar wel leidde tot een grotere verspilling van irrigatiewater en gewasbeschermingsmiddelen. 

"De meeste onderzoeken waren tot nu toe gericht op de uitstoot van broeikasgassen en landgebruik in relatie tot verschillende voedingspatronen," vervolgt Niles. "Deze studie kijkt voor het eerst ook naar voedselverspilling."

Sta open voor voeding die niet perfect is
De onderzoekers zeggen dat voorlichting over het bereiden en bewaren van verse groenten en fruit en het herkennen van het verschil tussen schoonheidsfoutjes en bederf cruciaal is. Andere maatregelen waar momenteel aan gewerkt wordt, zijn de herziening van uiterste verkoopdata en informatie over voedselplanning en -bereiding. 

Niles noemt ook andere initiatieven om voedselverspilling te verminderen zoals van de Franse retailer Intermarchť die een campagne voor klasse twee AGF is gestart en tips geeft voor het klaarmaken van bijvoorbeeld aubergines en wortelen met 'schoonheidsfoutjes'. 

"Voedselverspilling is een probleem dat op veel verschillende niveaus speelt. Het zal steeds belangrijker worden om dit op holistische wijze te benaderen om een duurzame manier te vinden om aan de voedselbehoefte van de groeiende wereldbevolking tegemoet te kunnen komen," legt hoofdonderzoeker Zach Conrad uit. 

Achtergrond onderzoek
Om het effect van de kwaliteit van voeding op voedselverspilling en het milieu te onderzoeken, werden gegevens verzameld over de voedselconsumptie en voedingskwaliteit van de Healthy Eating Index 2015 en de USDA-databank (What We Eat in America WWEIA) en de beschikbare gegevens over voedselverspilling. 

De onderzoekers berekenden de oppervlakte akkerland die nodig was om het verspilde voedsel te produceren door middel van biofysische simulatiemodellen. Op basis van gegevens van de Amerikaanse regering konden de onderzoekers een inschatting maken van de hoeveelheden irrigatiewater, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen die nodig waren voor de productie van de verspilde voedingsmiddelen. 

Hoewel een voeding van lagere kwaliteit minder voedselverspilling oplevert, heeft deze ook veel nadelen, zoals een lagere voedingswaarde en een groter gebruik van landbouwgrond. 

De onderzoekers merken op dat diverse landen, waaronder BraziliŽ, Zweden, Duitsland en Qatar, voedingsrichtlijnen hebben opgesteld waarin ook de duurzaamheid is opgenomen. Geen enkel land heeft echter voedselverspilling als factor mee laten wegen.