BEHR maakt zich sterk voor gezonde voeding en beweging

Het Duitse BEHR met haar productiebedrijven BEHR Gemüse-Garten, Gemüse-Garten Büttelborn en BioBehr engageert zich ook dit jaar doelgericht voor het onderwerp gezonde voeding en beweging voor kinderen die nog niet naar school gaan.

Gezonde voeding en beweging zijn twee heel belangrijke fundamenten voor een gezonde levenswijze en kunnen niet vroeg genoeg bijgebracht en vooral in de praktijk gebracht worden. Vaak proberen de ouders thuis 'alles' om deze belangrijke onderwerpen van begin af aan onder de aandacht van hun kind te brengen. Gefrustreerd moeten ze dan vaak vaststellen dat hun kind meer gelooft in leeftijdsgenootjes en de media dan in wat hun ouders zeggen.


Deze foto toont klas 1c van basisschool Maschen met AKNM-scholingsreferente Daniela Freese. Trots tonen de kinderen 'een hand vol', het zojuist geleerde symbool dat ervoor staat dat je vijf keer per dag groenten en fruit zou moeten eten.

Precies hierbij wil het concept van de workshop 'Gezonde voeding - nieuw voorgeschoteld met nieuwe media' van AKNM ondersteunen.

AKNM staat voor 'Arbeitskreis Neue Medien' (Werkkring nieuwe media). Hierbij gaat het om een Duits scholingsinitiatief dat 18 jaar geleden door leraren en schoolhoofden is opgericht en inmiddels is uitgebreid met opvoedkundigen en vakreferenten. De AKNM biedt workshops over verschillende onderwerpen aan voor kinderen die nog niet schoolgaand zijn of pas net op de basisschool zitten. Zo ook over het onderwerp gezonde voeding en beweging. Bij de workshops wordt gebruik gemaakt van media ter ondersteuning.

Om het mogelijk te maken dat kinderen gratis deel kunnen nemen, werkt de AKNM samen met bedrijven die het scholingsinitiatief financieel steunen. Zo kunnen er door de steun van BEHR vijftig groepen van maximaal 21 kinderen deelnemen aan de gezondheidsworkshop. De kinderen zien, horen en ervaren groepsdynamisch, passend bij hun leeftijd, levendig en aanschouwelijk wat gezonde voeding betekent en dat dit in combinatie met voldoende beweging direct tot een beter welzijn leidt.

"De workshops zijn een geslaagde mix van kindvriendelijke informatie over het thema gezonde voeding en kleine, meeslepende bewegingsdansjes die het geheel wat luchtiger maken. Het feedbackformulier, na afloop ingevuld door ouders, toont steeds weer dat de kinderen een heleboel basiskennis mee naar huis nemen en vooral dat de workshop blijvend enthousiasme voor het onderwerp gezonde voeding en beweging in de kinderen opwekt", aldus Daniela Freese.

Voor verdere informatie:
BEHR AG
Parkstraße 2
21220 Seevetal
www.behr-ag.com