Listeria bacterie in diepgevroren groenten trekt de aandacht

Onlangs is de Listeria bacterie aangetroffen in een aantal batches diepgevroren groenten en daarmee staat deze bacterie weer in het middelpunt van de aandacht. Ook omdat de bedrijven die zich bezighouden met kant-en-klare gewassen groenten en fruit deze ziekteverwekker onder controle moeten houden.Dit wordt bevestigd door de microbioloog Claudia Fiumana van het Italiaanse Sicural, een geaccrediteerd laboratorium dat zich ook bezighoudt met dergelijke analyses bij bedrijven in de groenten- en fruitsector. "De controle van de Listeria bacterie is altijd fundamenteel geweest en mag niet worden onderschat en groenten- en fruitbedrijven mogen dit niet verwaarlozen. Ik zal een paar praktische voorbeelden geven: assortiment met kant-en-klare producten biedt gunstiger voorwaarden voor de vermenigvuldiging van de bacterie. De Biofilm, bijvoorbeeld, vertegenwoordigt een ideale omgeving voor de groei van micro-organismen en hun adhesie aan vaste oppervlakken, omdat de aanwezige micro-organismen resistenter zijn tegen antimicrobiŽle middelen. Alleen bij constante monitoring wordt de aanwezigheid gemonitord, zodat er geen problemen met de deling van de bacterie kunnen optreden", zegt Claudia.

Microbioloog Claudia Fiumana toont de verzamelkit waarmee monsters kunnen worden genomen, geschikt voor alle bedrijven en zeer gebruiksvriendelijk

Ook het verse voedsel moet worden gecontroleerd op de bacterie. Silvia Zuccherelli, directrice van het laboratorium: "Waar manipulatie van grondstoffen plaatsvindt, moet worden gecontroleerd. Over het algemeen wordt er gekeken naar de meest risicovolle punten, waar de bacterie zich zou kunnen vermenigvuldigen. Er moeten monsters worden genomen, die ook gemakkelijk door personeel van een bedrijf kan worden uitgevoerd en dit moet op gezette tijden worden uitgevoerd om toekomstige verontreiniging te voorkomen."

Schoonmaken is altijd het meest effectieve wapen voor echte insluiting van Listeria. Waswater moet ook regelmatig worden gecontroleerd, net als van producten die worden bereid en/of verpakt.

De lage temperaturen zijn niet altijd een garantie dat de bacterie zich niet vermenigvuldigt. "De analyses die Sicural uitvoert op Listeria zijn geaccrediteerd en vertegenwoordigen een valide hulpmiddel om de bacterie zowel in de omgeving als op het eindproduct te controleren".

Contact:
Sicural
Via Dismano 2855,
47522 Cesena (FC)
Tel.: (+39) 0547/377303
Email: lrustignoli@sicural.it
Email: laboratorio@sicural.it
Site: www.sicural.it