Voeding krijgt plek in opleiding geneeskunde Amsterdam

Een duidelijke plek voor voeding in het geneeskunde-curriculum. Het nieuwe keuzevak, dat begin april van start is gegaan, draagt de naam Diometer. Een samentrekking van Diogenes en Demeter, de goden van vruchten, landbouw, oogst en graan", zegt internist/endocrinoloog Maarten Soeters. "Een vak voeding van deze omvang is landelijk uniek. Diometer is met 43 studenten het grootste keuzevak voor tweedejaars geneeskundestudenten binnen het AMC."Eigen collegereeks
Aandacht voor voeding en leefstijl in het geneeskundeonderwijs is een must, daarover zijn betrokkenen het al langer eens. "Niemand twijfelt er meer aan dat goede voeding wezenlijk kan bijdragen aan het zelfherstellend vermogen", bevestigt de arts. Naast Diometer loopt er ook een collegereeks voor studenten buiten het curriculum om kennis met de basisprincipes van voeding & leefstijl in relatie tot ziekten. "Die collegeserie is meer gericht op bewustwording dan op verdieping, wat ook moeilijk anders kan in één avond per week. Diometer bestrijkt drie maanden en omvat wekelijks 7 contacturen, naast de practica en overige sessies. In die periode doen studenten concrete kennis op die ze kunnen toepassen bij hun patiënten. Echt een andere insteek dus."

Meer informatie
m.r.soeters@amc.uva.nl
www.zorgophetbord.nl