Tomaat

Weetjes

In 1893 besliste het Amerikaanse Hooggerechtshof in het proces Nix vs Hedden dat de vrucht van de tomaat wettelijk als groente (en niet als fruit) moet worden beschouwd. Het proces was aangespannen in verband met de verschillende belastingtarieven die golden voor groente en fruit.