IJsbergsla

Teelt

Sinds 1981 is de beroepsteelt van ijsbergsla in Nederland op gang gekomen. De ijsbergsla wordt machinaal gezaaid in 4 centimeter perspotten en later uitgeplant bij een plantafstand van 35 x 35 centimeter, behalve in de herfstteelt waarbij 40 x 35 centimeter geplant wordt. De ijsbergsla verlangt een rijke luchtige bodem die tijdens de groei voortdurend vochtig moet blijven. Uitdroging heeft tot gevolg dat onvolgroeide kroppen al snel gaan doorschieten. Het zaad kiemt bij lage temperaturen.

Teeltschema
Lente: zaaien in eind februari t/m begin april, planten in april/mei, oogsten in juni/juli

Zomer: zaaien in april/mei, planten in mei t/m begin juli

Herfst: zaaien in juni/juli, planten in juli/begin augustus, oogsten in september/oktober

Laatst bewerkt door: Jeffrey Schipper op 7-5-2008 13:37:13