Chinese kool

Productiegebieden

Chinese kool voor Nederlandse consumptie komen veelal uit de productiegebieden Spanje en Nederland.