Kool

Medicinale werking

Kool kan mogelijk bescherming tegen kanker geven en is dus mogelijk anti-carcinogeen. Dit komt waarschijnlijk doordat kool veel glucosinolaten bevatten. Bij de afbraak (hydrolyse) door het enzym myrosinase worden onder andere indolinen en isothiocyanaten gevormd die kankervorming tegengaan.