Romanesco

Algemeen

Romanesco of groene torentjesbloemkool  lijkt veel op bloemkool en heeft een geelgroene kleur. Het is echter door de vorming van torentjes een veel decoratievere groente dan bloemkool. Een mooi voorbeeld van een fractal* in de natuur. In Nederland is romanesco voor het eerst in 1979 ge´ntroduceerd en vindt de teelt op grotere schaal vanaf 1986 plaats.

* meetkundig figuur dat op elke schaal onregelmatig is