Savooiekool

Productiegebieden

Groene savooiekool voor Nederlandse consumptie komt vooral uit de productiegebieden Nederland, Duitsland en Portugal.