Savooiekool

Ziekten

Buiten Noord-Holland is knolvoet (Plasmodiophora brassicae) de belangrijkste ziekte. Belangrijke ziekten zijn zwartnervigheid (de bacterie Xanthomonas campestris pv. campestris), valse meeldauw (de schimmel Peronospora parasitica) en bladvlekkenziekte (de schimmel Mycosphaerella brassicola).

Rupsaantastingen door onder andere het groot en klein koolwitje, koolbladroller, kooluil en koolmot komen veelvuldig voor. Daarnaast komt aantasting voor van de koolvlieg, de koolgalmug en de melige koolluis, waarbij de melige koolluis de belangrijkste is.

Ook kan op de bladeren van de kool stip voorkomen, dat wordt veroorzaakt door het knollemoza´kvirus (TuMV) of door het bloemkoolmoza´ekvirus. Het zijn virussen die door bladluizen op non-persistente wijze worden overgebracht. Bij het knollemoza´kvirus zijn de zwarte vlekjes 5 tot 15 millimeter en bij het bloemkoolmoza´ekvirus 1 tot 5 millimeter groot.