Wortelpeterselie

Ziekten

Wortelpeterselie kan meeldauw, bladvlekkenziekte, luizen en wortelnematoden met zich teweeg brengen. Verder kan deze kruid schadelijk zijn voor zwangere vrouwen en mensen met nierproblemen.

Laatst bewerkt door: Jeffrey Schipper op 3-6-2008 10:28:11