Accent

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Vroeg
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen  = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Hoog
 • Drogestofgehalte = Zeer laag
 • Kooktype = Vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus  = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Goede resistentie
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

Plant - laag tot middelmatig, tussentype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, gesloten bladsilhouet; zeer weinig of niet bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
Knollen - rondovaal; gele, matig ruwe tot ruwe schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
Lichtkiem - groot, dik cylindrisch, lichte anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.