Adora

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Zeer vroeg tot vroeg
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst  = Matig tot laag
 • Drogestofgehalte  = Zeer laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor  = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus  = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen X-virus  = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1  = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw  = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, stengeltype loof structuur; stengels met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; zeer groot, licht tot midden groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; rijk bloeiend, matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, dik cylindrisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.