Agata

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Vroeg
 • Kiemrust = Kort tot middenlang
 • Loofontwikkeling  = Goed
 • Schilkleur  = Geel
 • Vleeskleur  = Lichtgeel
 • Knolvorm  = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Hoog
 • Drogestofgehalte  = Laag
 • Kooktype = Vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen X-virus  = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen Yn-virus  = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft  = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - laag, bladtype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, dik cylindrisch, lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.