Aladin

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling  = Vrij goed
 • Schilkleur = Rood
 • Vleeskleur = Witgeel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen  = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Hoog tot goed
 • Drogestofgehalte = Goed tot matig
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen X-virus  = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus  = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof)  = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, stengeltype loof structuur; stengels met zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring; donker groen blad; rijk tot matig bloeiend, zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; rode, gladde tot matig gladde schil; witgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, dik cylindrisch, sterke anthocyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.