Allure

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenlaat tot laat
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Wit
 • Knolvorm = Rond
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig tot middendiepogig
 • Grootte van de knollen = Middengroot
 • Opbrengst = Matig tot laag
 • Drogestofgehalte = Zeer hoog
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Chips en puree
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus  = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Zeer goede resistentie
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Matig resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, stengeltype loof structuur; stengels met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden tot donker groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; rijk bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rond; gele, ruwe schil; wit vlees; tamelijk vlakogig tot middendiepogig.
 • Lichtkiem - klein, bol-vormig, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis; kiemtop midden groot met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; weinig wortelpuntjes.