Almera

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenvroeg
 • Kiemrust = Middenlang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Zeer hoog tot hoog
 • Drogestofgehalte = Laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig, tussentype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden groen blad, open bladsilhouet; matig tot weinig bloeiend, matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, conisch, matige anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop zeer klein tot klein met lichte anthocyaan verkleuring; veel tot matig wortelpuntjes.