Alpha

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Laat
 • Kiemrust = Lang tot zeer lang
 • Loofontwikkeling = Zeer goed tot goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Zeer groot tot groot
 • Opbrengst = Goed tot matig
 • Drogestofgehalte  = Zeer hoog tot hoog
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen X-virus  = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen Yn-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol)  = Matig resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, tussentype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; groot, midden tot donker groen blad, open tot matig open bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; gele schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, bol-vormig, matige anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; weinig wortelpuntjes.