Amora

Algemeen

 • Vroegrijpheid   = Middenvroeg
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling  = Goed
 • Schilkleur  = Geel
 • Vleeskleur = Geel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Matig tot laag
 • Drogestofgehalte = Zeer hoog
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Frites
 • Resistentie tegen X-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen Yn-virus  = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof)  = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1)  = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1  = Resistent
 • Resistentie tegen stootblauw  = Matig resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, stengeltype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groot, donker groen blad, open bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; geel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, conisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en matig behaard aan basis; kiemtop klein met lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.