Amorosa

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg
 • Kiemrust  = Kort tot middenlang
 • Loofontwikkeling  = Vrij goed
 • Schilkleur  = Rood
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm  = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Matig
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor  = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus  = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden groen blad, half open bladsilhouet; matig tot weinig bloeiend, lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; rode, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - groot, conisch, sterke anthocyaan verkleuring en sterk behaard aan basis; kiemtop midden groot tot groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.