Amyla

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Laat
 • Kiemrust = Middenlang
 • Loofontwikkeling  = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Geel
 • Vlakheid van ogen  = Tamelijk diepogig
 • Grootte van de knollen  = Groot
 • Opbrengst  = Hoog
 • Drogestofgehalte  = Hoog
 • Kooktype  = Zeer melig
 • Geschikt voor  = Zetmeel
 • Resistentie tegen bladrolvirus  = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen Yn-virus  = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Zeer goede resistentie
 • Schurft = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Tamelijk vatbaar

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden tot donker groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal tot ovaal; gele, matig ruwe schil; geel vlees; tamelijk diepogig.
 • Lichtkiem - midden groot, ei-vormig, sterke anthocyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis; kiemtop klein met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.