Annabelle

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Vroeg
 • Kiemrust = Kort
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur= Geel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Middengroot
 • Opbrengst = Hoog tot goed
 • Drogestofgehalte = Laag
 • Kooktype = Vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, bladtype loof structuur; stengels met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groen blad; weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, gladde schil; geel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - groot, conisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop midden groot tot groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.