Arielle

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Vroeg
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed tot matig
 • Drogestofgehalte = Laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Weinig vatbaar
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, bladtype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; groot, midden groen blad, half open bladsilhouet; weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, conisch, sterke tot matige anthocyaan verkleuring en sterk behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.