Arinda

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg
 • Kiemrust = Middenlang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor  = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus  = Matig resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen Yn-virus  = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (loof)  = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol)  = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw  = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, tussentype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; groot tot zeer groot, licht tot midden groen blad, half open bladsilhouet; zeer rijk tot rijk bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - groot, dik cylindrisch, lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring en sterk behaard aan basis; kiemtop midden groot tot groot met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; veel wortelpuntjes.