Armada

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Vroeg tot middenvroeg
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur  = Lichtgeel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig tot tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Zeer groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Zeer laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen A-virus = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig, tussentype loof structuur; stengels met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; groot, midden groen blad, half open bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, matig ruwe schil; lichtgeel vlees; vlakogig tot tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - groot, conisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis; kiemtop midden groot tot groot met sterke tot matige anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.