Arnova

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg
 • Kiemrust = Kort tot middenlang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Zeer groot tot groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Zeer laag
 • Kooktype = Vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Vatbaar
 • Resistentie tegen X-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, tussentype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, conisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; veel tot matig wortelpuntjes.