Aurora

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Wit
 • Knolvorm = Rond
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk diepogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Laag
 • Drogestofgehalte = Matig
 • Geschikt voor = Zetmeel
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen X-virus  = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen Yn-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Tamelijk vatbaar
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, tussentype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, open tot matig open bladsilhouet; weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rond; gele, ruwe schil; wit vlees; tamelijk diepogig.
 • Lichtkiem - klein tot midden groot, ei-vormig, matige anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop groot met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; weinig wortelpuntjes.