Avarna

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Laat tot zeer laat
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Middelmatig
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Wit
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk diepogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed tot matig
 • Drogestofgehalte = Goed
 • Geschikt voor = Uitsluitend zetmeelindustrie
 • Resistentie tegen X-virus = Vatbaar
 • Resistentie tegen Yn-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro 2/3 = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Pa 2 = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Pa 3 = Resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Tamelijk vatbaar

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog tot zeer hoog, tussentype loof structuur; stengels met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; groot, midden tot donker groen blad, open tot matig open bladsilhouet; rijk bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; gele schil; wit vlees; tamelijk diepogig.
 • Lichtkiem - midden groot, conisch, zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring en matig behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met matige anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.