Aveka

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenlaat
 • Kiemrust = Lang tot zeer lang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Rond
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk diepogig tot diepogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed tot matig
 • Drogestofgehalte = Goed
 • Geschikt voor = Zetmeel
 • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro 2/3 = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Pa 2 = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Pa 3 = Resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Matig resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog tot zeer hoog, bladtype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; licht tot midden groen blad; matig bloeiend, matige tot lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rond; gele schil; lichtgeel vlees; tamelijk diepogig tot diepogig.
 • Lichtkiem - midden groot, ei-vormig, matige anthocyaan verkleuring en matig behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.