Baraka

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Laat
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Zeer groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Hoog
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen A-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Tamelijk vatbaar

Morphologische kenmerken:

 • Plant - zeer hoog, stengeltype loof structuur; stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; groot, midden tot donker groen blad, half open bladsilhouet; rijk bloeiend, sterke tot matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, matig ruwe schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, conisch, matige anthocyaan verkleuring en matig behaard aan basis; kiemtop klein met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; weinig wortelpuntjes.