Barna

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Laat
 • Kiemrust  = Middenlang
 • Loofontwikkeling  = Goed
 • Schilkleur = Rood
 • Vleeskleur = Wit
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Hoog
 • Drogestofgehalte = Matig
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Goede resistentie
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, bladtype loof structuur; stengels met sterke anthocyaan verkleuring; midden groot, donker groen blad, gesloten bladsilhouet; rijk bloeiend, sterke anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; rode, ; wit vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, ei-vormig, sterke tot matige anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; veel tot matig wortelpuntjes.