Bartina

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling  = Zeer goed
 • Schilkleur = Rood
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Vlakheid van ogen  = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen  = Zeer groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte  = Laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus  = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen A-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen X-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met sterke tot matige anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, donker groen blad, open tot matig open bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, sterke tot matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal tot ovaal; rode, gladde tot matig gladde schil; tamelijk geel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, conisch, sterke tot matige anthocyaan verkleuring en zeer sterk behaard aan basis; kiemtop klein met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.