Bellini

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenvroeg tot middenlaat
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Zeer hoog
 • Drogestofgehalte = Goed tot matig
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen X-virus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol)  = Matig resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, bladtype loof structuur; stengels met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; midden groen blad; matig tot weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, ei-vormig, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis; kiemtop klein met lichte anthocyaan verkleuring; weinig wortelpuntjes.