Berber

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Vroeg
 • Kiemrust = Kort tot middenlang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed tot matig
 • Drogestofgehalte  = Matig tot laag
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Matig resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - hoog, tussentype loof structuur; stengels met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, donker groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; rijk tot matig bloeiend, matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, gladde tot matig gladde schil; tamelijk geel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - groot, dik cylindrisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop midden groot met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring; veel tot matig wortelpuntjes.