Caesar

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Middenlaat
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm = Langovaal
 • Vlakheid van ogen = Zeer vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Goed tot matig
 • Drogestofgehalte = Goed tot matig
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen X-virus = Vatbaar
 • Resistentie tegen Yn-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Matig resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Tamelijk vatbaar
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met matige anthocyaan verkleuring; midden groot, midden groen blad, open tot matig open bladsilhouet; zeer rijk tot rijk bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - langovaal; gele, gladde schil; tamelijk geel vlees; zeer vlakogig.
 • Lichtkiem - klein tot midden groot, conisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en matig behaard aan basis; kiemtop midden groot met lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.