Carlita

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Vroeg
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen = Tamelijk vlakogig
 • Grootte van de knollen = Zeer groot tot groot
 • Opbrengst = Hoog tot goed
 • Drogestofgehalte = Laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Goede resistentie
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Goede resistentie

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, bladtype loof structuur; stengels met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; groot, midden groen blad, open tot matig open bladsilhouet; matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; gele, matig ruwe tot ruwe schil; lichtgeel vlees; tamelijk vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, dik cylindrisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop midden groot met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.