Carrera

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Vroeg
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Vrij goed tot middelmatig
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Geel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Zeer vlakogig
 • Grootte van de knollen = Zeer groot tot groot
 • Opbrengst = Goed
 • Drogestofgehalte = Laag
 • Kooktype = Vastkokend tot redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Goede resistentie
 • Resistentie tegen Yn-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Matig resistent
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - laag tot middelmatig, tussentype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; midden groot, midden tot donker groen blad, half open bladsilhouet; matig bloeiend, matige tot lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; gele, gladde schil; geel vlees; zeer vlakogig.
 • Lichtkiem - groot, conisch, matige anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop klein met lichte anthocyaan verkleuring; weinig wortelpuntjes.