Cleopatra

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Vroeg
 • Kiemrust = Middenlang tot lang
 • Loofontwikkeling = Goed
 • Schilkleur = Rood
 • Vleeskleur = Lichtgeel
 • Knolvorm  = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Zeer groot tot groot
 • Opbrengst = Hoog tot goed
 • Drogestofgehalte = Goed tot matig
 • Kooktype = Redelijk vastkokend
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen X-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Redelijk resistent
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Tamelijk vatbaar
 • Schurft = Vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - laag tot middelmatig, bladtype loof structuur; stengels met sterke tot matige anthocyaan verkleuring; groot, licht groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet; zeer weinig of niet bloeiend, lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - ovaal; rode, gladde schil; lichtgeel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, conisch, zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis; kiemtop zeer klein met lichte anthocyaan verkleuring; matig wortelpuntjes.