Courrage

Algemeen

 • Vroegrijpheid  = Middenvroeg
 • Kiemrust = Lang
 • Loofontwikkeling = Goed tot vrij goed
 • Schilkleur = Rood
 • Vleeskleur = Tamelijk geel
 • Knolvorm = Rondovaal
 • Vlakheid van ogen  = Middendiepogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Laag
 • Drogestofgehalte = Hoog
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Chips
 • Resistentie tegen Yn-virus = Zeer goede resistentie
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Tamelijk vatbaar
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Resistentie tegen aardappelcysteaaltje Ro1 = Resistent
 • Schurft = Tamelijk vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur; stengels met sterke anthocyaan verkleuring; midden groot tot groot, midden tot donker groen blad, half open bladsilhouet; rijk bloeiend, zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad.
 • Knollen - rondovaal; rode, gladde tot matig gladde schil; tamelijk geel vlees; middendiepogig.
 • Lichtkiem - midden groot tot groot, ei-vormig, sterke anthocyaan verkleuring en matig tot zwak behaard aan basis; kiemtop midden groot met sterke anthocyaan verkleuring; matig tot weinig wortelpuntjes.