Doré

Algemeen

 • Vroegrijpheid = Zeer vroeg
 • Kiemrust = Kort tot middenlang
 • Loofontwikkeling  = Vrij goed
 • Schilkleur = Geel
 • Vleeskleur = Geel
 • Knolvorm = Ovaal
 • Vlakheid van ogen = Vlakogig
 • Grootte van de knollen = Groot
 • Opbrengst = Laag
 • Drogestofgehalte = Hoog
 • Kooktype = Redelijk vastkokend tot melig
 • Geschikt voor = Verse consumptie
 • Resistentie tegen bladrolvirus = Matig resistent
 • Resistentie tegen A-virus = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen X-virus = Matig resistent
 • Resistentie tegen Yn-virus = Vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (loof) = Zeer vatbaar
 • Resistentie tegen phytophthora (knol) = Redelijk resistent
 • Wratziekte (fysio 1) = Resistent
 • Schurft = Vatbaar
 • Resistentie tegen stootblauw = Redelijk resistent

Morphologische kenmerken:

 • Plant - middelmatig, bladtype loof structuur; stengels met lichte anthocyaan verkleuring; groot tot zeer groot, midden groen blad, gesloten bladsilhouet; weinig bloeiend.
 • Knollen - ovaal; gele, ruwe schil; geel vlees; vlakogig.
 • Lichtkiem - midden groot, dik cylindrisch, matige anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis; kiemtop klein tot midden groot met matige tot lichte anthocyaan verkleuring; weinig wortelpuntjes.